ارتباطات رسانه‌ای

 كارشناس ارتباط رسانه‌اي:

حسين تقي زاده

7753732(0251)

 

اداره اطلاع رسانی
 • برنامه‌ریزي براي فعالیتهاي ارتباطات رسانه‌اي دانشگاه
 • ارائه خط مشی و دستورالعملهاي لازم در ارتباط با فعالیتهاي رسانه‌اي به روابط عمومی هاي تابعه براساس سیاستهاي ارتباطی دانشگاه
 • تهیه مقاله، گزارش، تحلیل و تفسیر از برنامه‌ها و سیاستهاي دانشگاه و ارسال به رسانه‌ها
 • هماهنگی انجام مصاحبه‌هاي در خواستی از سوي خبرنگاران و تهیه گزارش هاي خبري
 • بررسی انتقادات و سئوالات مندرج در مطبوعات و انعکاس یافته در برنامه هاي صدا وسیما و ارسال آنها به مسئولا ن ذیربط و دریافت پاسخ براي انعکاس در رسانه‌ها تهیه و تولید خبر
 • ترتیب دادن مصاحبه هاي اختصاصی – مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی با مسئولان دانشگاه و تهیه و توزیع اطلاعات تکمیلی با موضوع مورد مصاحبه بین خبرنگاران
 • برگزاري میزگردهاي رادیو و تلویزیونی با حضور کارشناسان و مسئولین دانشگاه
 • تهیه جوابیه، توضیح، اصلاحیه، تکذیبیه و تائیدیه براي مطبوعات و صدا و سیما
 • پوشش خبري و تصویري مراسم و برنامه‌هاي دانشگاه
 • برگزاري سفرهاي مطبوعاتی و اعزام خبرنگاران براي بازدید از طرحهاي شاخص
 • تهیه متون ارتباطی و رسانهاي براي مصاحبه مسئولان
 • تهیه وارسال زیرنویسهاي بهداشتی- درمانی
 • ارسال آگهی و رپرتاژ آگهی به مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه‌ها
 • برگزاري جلسات ادواري با تهیه کنندگان و برنامه سازان صدا وسیما و خبرنگاران روزنامه‌هاي سراسري و استاني به منظور ایجاد حسن ارتباط و آگاهی از سیاستگذاري‌هاي متقابل
 • هماهنگی پخش تیزرهاي تبلیغاتی و آموزشی از صدا وسیما
 • تهیه متون اطلاع رسانی با گرایش ارتقاي فرهنگ سلامت و انعکاس در رسانه‌ها
 • پوشش سریع و دقیق اخبار دانشگاه از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت متبوع، خبرگزاري‌ها و پایگاه‌هاي اطلاع‌رسانی، بخشهاي خبري