مقام معظم رهبري:


دولت مشغول تلاش و فعالیت و خدمت است. واقعاً در کشور دارد خدمت انجام می‌گیرد. هر جا خدمت باشد، هم مردم طرفدار هستند، هم رهبرى طرفدار است.

رویدادها

با كيلك بر روي اين بخش مي‌توانيد از اخبار و رويدادهاي مهم دانشگاه علوم پزشكي قم مطلع شويد


پيام سلامتي

در هر مكان و به هر شكلی كه می‌توانيد به فعاليت بدنی بپردازيد. اين فعاليت‌های پراكنده فرصتی مناسب برای حفظ و ارتقای سطح سلامتی شماست.

 شهادت مظلومانه بزرگ بانوی هردو عالم خانم حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد   

آموزش الكترونيك