بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از بیمارستان فرقانی

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از بیمارستان فرقانی

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در دوازدهم بهمن ماه ۹۹ در قم

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در دوازدهم بهمن ماه ۹۹ در قم

برگزاری جلسه ستاد ملی کرونا به ریاست رئیس جمهور

برگزاری جلسه ستاد ملی کرونا به ریاست رئیس جمهور

برگزاری جلسه شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم

برگزاری جلسه شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم